Operační systémy Windows

Program MSDN Academic Allianc

pro studijní účely mají naši studenti
bezplatný přístup
k operačním
systémům
firmy Microsoft.

Program MSDN Academic Alliance

je navržen specificky pro katedry vysokých škol a střední školy poskytující výuku v oblasti informačních technologií. Program usnadňuje a zlevňuje získávání vývojových nástrojů, platforem a serverů společnosti Microsoft pro účely výuky, výzkumu a vývoje.

V rámci programu získá škola nejnovější verze software Microsoft a její studenti účastnící se kurzů si mohou bezplatně stáhnout software do svých osobních počítačů a používat jej k práci týkající se předmětů (kurzů) a osobních projektů i mimo školu.

V rámci MSDNAA jsou dostupné operační systémy (např. Windows XP, Windows 7) a vývojářské nástroje (např. Visual Studio, Access, Visio), kancelářské aplikace jako Word a Excel ale v nabídce nejsou.

Jak stáhnout požadovaný software

  • Přejít na stránky SŠInfotech MSDNAA
  • Přihlásit se (školní mail a heslo)
  • Návod - jak postupovat ....

Jak a kde získat přístup?

Vyplnit a odevzdat "Žádost o přihlášení do programu MSDN AA".

Licenční podmínky

Smlouva o studentském používání.

Doplňující informace

Popis programu MSDN AA.

Last modified: Thursday, 20 September 2012, 08:45 PM
Skip Main menu

Main menu