Microsoft IT Academy Program

 

Program Microsoft IT Academy umožňuje akademickým vzdělávacím institucím propojení světa vzdělávání se světem práce tak, že studentům umožňuje získat nové dovednosti v oblasti technologií na akademické půdě. Programy Microsoft IT Academy využívají výhod prvotřídních osnov společnosti Microsoft a nejmodernějších softwarových nástrojů, které pomáhají prožívat výzvy z praxe v prostředí třídy.

Přínos pro studenty
Program připravuje studenty pro další studium v oblasti informačních a komunikačních technologií, umožňuje získat celosvětově uznávané certifikáty Microsoft a zároveň připravit se na uplatnění se na trhu práce na pozicích jako např. síťový administrátor, specialista technické podpory, vývojový konzultant pro hardware/software, programátor, vývojář nebo specialista na desktop produkty.Ačkoli moderní společnosti vyžadují od svých zaměstnanců špičkovou kvalifikaci v oblasti informačních a komunikačních technologií, investice do kvalifikace a rekvalifikace IT specialistů jsou limitované. Nedostatek kvalifikované pracovní síly se stále ještě řeší lanařením pracovníků z jiných společností. Čerství absolventi po ukončení školy navíc nemají běžně možnost prokázat svou IT kvalifikaci. Jediným dlouhodobým řešením je příprava mladých lidí během studia na takovou úroveň IT znalostí, aby byli po stránce způsobilosti dostatečně připraveni podávat požadované výkony. Nedostatek takto kvalifikovaných pracovních sil je v celé Evropě .

Přihlášení do
vzdělávacího portálu
logon

Informační zdroje
Více informací o programu Microsoft IT Academy naleznete na níže uvedených internetových stránkách společnosti Microsoft a jejích partnerů:

Microsoft IT Academy - http://www.microsoft.com/en-us/itacademy/default.aspx
E-Learning Central -  http://www.microsoft.com/en-us/itacademy/default.aspx
Centrum Moderních Technologií ve Škole - http://www.modernivyuka.cz/ucitel/MSITAcademy/tabid/497/language/en-US/Default.aspx

Last modified: Sunday, 16 September 2012, 01:59 PM
Skip Main menu

Main menu